Aardrijkskundige term

Letters Gevonden puzzelwoorden
12 letters oosterlengte - westerlengte
13 letters zuiderbreedte
14 letters noorderbreedte