Beeldzijde van een munt

Letters Gevonden puzzelwoorden
5 letters avers - kruis