Bouwkundige term

Letters Gevonden puzzelwoorden
5 letters spouw
6 letters gewelf
7 letters rolneut - rooilijn