Deel van een gebouw met 14 letters

Letters Gevonden puzzelwoorden
14 letters benedenvenster - benedenvertrek - compositiezuil - dameskabinetje - excelsiorplaat - fluistergewelf - funderingsbalk - hoekkeperspant - kapiteelringen - kapkonstructie - kloostergewelf - ontvangvertrek - pleistergewelf - provisiekelder - rechtervleugel - sekreetraampje - studeervertrek - voorraadkelder - voorraadzolder - vuilstortkoker
Puzzelwoorden voor 'Deel van een gebouw' met meer of minder letters:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19