Deel van een gebouw met 15 letters

Letters Gevonden puzzelwoorden
15 letters aanslagsponning - balkenzoldering - bovenverdieping - gezelschapszaal - ontlastingsboog - paanderpuntboog - paddestoelvloer - paneelzoldering - staatsievertrek - subsidiemuurtje
Puzzelwoorden voor 'Deel van een gebouw' met meer of minder letters:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19