Grammaticale term

Letters Gevonden puzzelwoorden
3 letters tijd - wijs - zin
5 letters affix - bijzin - getal - modus - nomen - woord
6 letters aspect - foneem - prefix - suffix
7 letters bijwoord - morfeem - naamval - persoon - tagmeem
8 letters meervoud - pluralis - pronomen - telwoord
9 letters adjectief - adverbium - enkelvoud - iteratief - leesteken - semanteem - voegwoord - werkwoord
10 letters voorzetsel