Meetkundige figuur

Letters Gevonden puzzelwoorden
3 letters bol - lijn
4 letters blok
5 letters kegel - kubus - ovaal
6 letters cirkel - ellips - prisma - rombus - sector - spinus
7 letters elfhoek - loodlijn - vijfhoek - vijfvlak - zeshoek - zesvlak
8 letters cilinder - deltoïde - driehoek - pyramide - romboïde - veelvlak - vierkant - vlakstuk
9 letters negenhoek - rechthoek - zevenhoek
10 letters scherphoek
11 letters twintigvlak
13 letters cirkelsegment