Rechtskundige term

Letters Gevonden puzzelwoorden
3 letters eed - rol
5 letters alibi - boete - eiser - pleit
6 letters arrest - beroep - forain - geding - proces - vonnis
7 letters getuige - meineed - pleiter - repliek - verstek
8 letters advocaat - cassatie - gedaagde - pleidooi - raadsman - recidive
9 letters aanklager - beklaagde - hechtenis - percedent - strafblad - subsidair - uitspraak - verdachte - vrijspraak
10 letters bekentenis - levenslang - raadskamer - recidivist - rekwistoor - voorarrest
11 letters dagvaarding
12 letters tussenvonnis
13 letters voorwaardelijk
14 letters bewijsmateriaal - gevangenneming