Deel van een gebouw met 9 letters

Letters Gevonden puzzelwoorden
9 letters ankerbalk - archivolt - baignoire - balksteen - balluster - bebording - beeldzuil - bekapping - belvédère - betonmuur - bijvertrek - bindsteen - bintanker - bodekamer - boogfries - boogspant - bovendeur - bovenraam - bovenruit - bovenstuk - bovenzaal - branddeur - brandlijst - brandtrap - cannelure - closetpot - colonnade - corrridor - dakgebint - dakpapier - dakruiter - dakschild - dakterras - datovloer - dekdorpel - dekligger - dekschoor - deurklink - deurkozijn - dienkamer - dookanker - douchecel - draadraam - draagbalk - draagstijl - draaideur - draairaam - draaitrap - druiplijst - dwarsbalk - eetkeuken - eetplaats - epistylus - epystylus - fundering - garderobe - gargoelje - gevellijst - gevelmuur - gevelraam - geveltrap - gewelfjuk - gewelfkap - gewelfrib - gewelfrug - gewelfvak - glaskozijn - glasroede - glastegel - glasvloer - graatbalk - grondbalk - halfpijler - hanenbalk - hoekkamer - hoekkeper - hoekpijler - hoeksteen - hoektoren - hoektrede - huisanker - huiskamer - inrijpoort - kabinetje - kamerdeur - kantsteen - kapgebint - kapgewelf - kariatide - keldergat - keperband - kerkschip - klinkdeur - kluisdeur - koepeldak - koevelesk - koeverdak - kolonnade - kraailaag - kroonbalk - kroonlijst - kroonwerk - kruisboog - kruisraam - kruiswulf - leerkamer - leeskamer - lekdorpel - liftkoker - lijstkrans - lijststeen - luchtboog - luchthelm - luifeldak - lunchroom - meterkast - muuranker - muurpijler - muurplaat - neggenlat - netgewelf - ogiefboog - omlijsting - onderbalk - onderdeur - ondermuur - onderzaal - openhaard - ostragaal - pannendak - parlofoon - peristiel - peristyle - piëdestal - pilaarkop - plaveisel - poortraam - postament - puntgevel - raamkozijn - raamwigge - regenbord - ribgewelf - riolering - rookkamer - rooksalon - schalidak - scharnier - schilddak - schoorlat - schuifhek - schutboog - schutpaal - schuurhok - slaapzaal - sloofbalk - slotsteen - sluitbalk - spaarboog - spaarwelf - spanjolet - spanplaat - spantwant - spijskamer - spitsboog - spoelhuis - spouwijzer - spouwmuur - standvink - steekbalk - steekboog - steektrap - steunbalk - steunbeer - steunboog - stoelbalk - stolpdeur - stolpraam - stootbord - strijkbalk - stutplank - taflement - theesalon - ticheldak - tochtdeur - tochtraam - tongewelf - torenhaan - torenmuur - torentrap - trapgevel - traptrede - troonzaal - tudorboog - tuimelaar - tuinkamer - vestibule - vloerbalk - vloerbint - vloerdeel - voetplaat - voorgevel - voorkamer - vorstlood - wandpijler - weldorpel - werkkamer - wijnkelder - woonkamer - zijportiek - zijvenster - zijvertrek - zijvleugel - zoldergat - zoldering - zolderrib
Puzzelwoorden voor 'Deel van een gebouw' met meer of minder letters:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19